Nordö

Köpenhamn
Med vatten på alla sidor och det exklusiva, framskjutna läget i hamnområdet är Nordö något alldeles extra. Till det här projektet har Pihl & Søn, i samarbete med Henning Larsen Architects, valt ut uno form som leverantör av snickerikök, badrum och garderober till de 115 nya bostadsrätterna.
Levereras

Kök, badrum och garderob

Antal

115

I ett unikt läge i Nordhavn, som tidigare var en del av Köpenhamns frihamn, bygger PFA ett helt nytt område som består av två hållbara bostadsfastigheter, två kommersiella fastigheter och ett hotell. Området är också känt som Redmolen och anlades för ungefär 100 år sedan. Länge användes den här delen av hamnen till lagring av olja och bränsle.

Ritad av Henning Larsen Architects

De två bostadsfastigheterna med totalt 115 bostäder har ritats av Henning Larsen Arkitekter, som hämtat inspiration från hamnens historia, dagsljuset, reflektioner från vattnet och den stora himlen. ”Det röda teglet är en tydlig referens till forna tiders industribyggnader i hamnen och ska påminna om att området en gång var något helt annat. Det är viktigt att få med det i det framtida livet, att det inte alltid har varit bostäder här”, säger Louis Becker, partner och direktör på Henning Larsen Architects om visionen och arkitekturen.

"Nordö fullbordar stadsdelen Århusgade. Visionen för Nordö bygger därför naturligt vidare på den övergripande visionen för Nordhavn, med en särprägel som vilar på områdets långa historia och en exklusiv identitet. Hamnens historia och områdets kvaliteter skapar tillsammans med framtidens stadsrum och byggnader en unik stadsdel fylld av starka kontraster: Nytt möter gammalt. Litet möter stort. Tätt möter öppet. Mörkt möter ljust. Det förfinade möter det robusta, och staden möter vattnet. Den nya arkitekturen hämtar inspiration från Østerbros klassiska kvartersbebyggelse och silomagasinen som vittnar om områdets historia som industrihamn”, säger Louis Becker. 

Fyra designlinjer utvecklade speciellt för Nordö

Köparna har kunnat välja mellan fyra designlinjer som har utvecklats specifikt för Nordö av Henning Larsen Architects i nära samarbete med uno form. Även här har fokus legat på att skapa något alldeles extra med kvalitetsmaterial och färger från en nordisk palett.

Designlinjen #Nordö är inspirerad av själva visionen om Nordö med referenser till platsens hamnhistoria, himlen och staden.

#Nordic Nature är sinnebilden av ljuset, luften och doften i den nordiska naturen vid havet, medan #København är inspirerad av Köpenhamns ståndsmässiga kvarter, där noga utvalda färgnyanser och exklusiva material som mässing och marmor påminner oss om stadens stolta hantverkstraditioner och historia. Hamnens industriella råhet sätter scenen för #Urban, där de kompromisslösa och enkla materialvalen i form av stål och grafiska svarta ytor stöder funktionaliteten, estetiken och de rena linjerna i lägenheterna, som en inbjudan att leva i nuet. 

Alla fyra designlinjerna, med inredning från uno forms kollektioner Avantgarde, Shaker och Copenhagen, har kunnat upplevas i Nordös och fastighetsmäklaren Lützaus exklusiva showroom i Nordhavn. Vid efterföljande möten med Henning Larsens inredningsarkitekt har kunderna fått individuell vägledning i fråga om valet av designlinje.

”Projektet skiljer sig markant från många andra projekt”, säger Carina Lützau.

”Bostäderna byggs i exklusiva material av mycket hög kvalitet och riktar sig till en kräsen målgrupp som värdesätter smakfull och hög kvalitet i både arkitektur och inredning av det enskilda hemmet. De fyra mycket olika designlinjerna resulterar i väldigt olika lägenheter – och är dessutom hållbara eftersom kunderna tidigt har kunnat välja den designlinje som harmoniserar med deras personliga stil, smak och möbler så att de inte redan vid inflyttningen byter kök till exempel”, avslutar Carina Lützau.  

DGNB-certifiering på guldnivå

Hållbarhet har varit centralt för Nordø, som är DGNB-certifierat på guldnivå. Med en DGNB-certifiering arbetar man med ett helhetsperspektiv i fråga om hållbarhet, 

och därmed beaktas både miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av hållbarhet vid utvecklingen och uppförandet av byggnaden.