Hållbarhet

Hos uno form har vi alltid jobbat för att göra skillnad för miljön. Det har varit vårt fokus under lång tid och vi funderar hela tiden på hur vi kan bli ännu bättre. Ett av de viktigaste sätten att bidra till att överlämna en balanserad planet till nästa generationer är att skapa köksklassiker som håller i decennier och som bara blir vackrare med tiden.

 

Kvalitet är den bästa formen av hållbarhet

När Arne Munch 1968 satte sig vid ritbordet i sin källare i Kgs Lyngby och designade det ursprungliga uno form Classic-köket, blev han en del av en stolt dansk tradition, där hantverk, design och funktion möts.

Det är en tradition skapad av ikoniska danska arkitekter och designers som Arne Jacobsen, Hans J. Wegner, Poul Kjærholm och Finn Juhl, när de under ett antal år skapade en rad designklassiker. En epok som idag kallas den danska designens guldålder.

Trots deras skillnader i uttryck har dessa designklassiker en gemensam kärna: De är tidlösa kvalitetsmöbler, som både i kraft av sitt uttryck, sitt hantverk och sin funktion har använts under årtionden – och älskats i generationer. Många har ett arvegods, som efter många års användning bara har blivit vackrare och mer uppskattat.

Det var med detta i åtanke, och med en vision om att skapa ett kök som är mer av en möbel än dåtidens traditionella kök, som Arne Munch utvecklade uno form Classic. Med sin minimalistiska och funktionella design var uno form Classic banbrytande när det kom ut på marknaden.

Idag är det en klassiker som håller i generationer, just för att den bygger filosofin från produktionen av danska kvalitetsmöbler, som Uno Forms senare köksserier.

På uno form tror vi att detta är det bästa sätt som vi kan bidra till att spara resurser på och föra vidare en planet i balans till kommande generationer. Det kommer alltid att finnas miljömässiga kostnader för att byta ut ett kök. Men dessa minimeras genom att köpa ett kök som du inte vill eller har anledning att byta ut.

Det upplever uno form när vi blir kontaktade av tidigare kunder eller personer som precis har köpt ett hus. De vill visa oss sina uno form-kök, som har fungerat i upp till 50 år och som har åldrats med behag som bara gör dem ännu mer attraktiva för ägarna.

Så när vi pratar om hållbarhet på uno form fokuserar vi naturligtvis på att använda hållbara resurser, optimera produktionen och minska vår klimatpåverkan. Men framför allt strävar vi efter att skapa kök som köparna är nöjda med i årtionden och som nya generationer av husägare gärna bevarar. Vi kallar det långvarig hållbarhet.

Man kastar ju inte ut en möbelklassiker

Peter och Marie-Louise har restaurerat de ursprungliga arkitektoniska dragen i villan från 1971 och uppdaterat det ursprungliga uno form-hantverksköket för att betona det tidstypiska i arkitekturen.

Läs mer

Trä är världens mest miljövänliga råvara

Ett uno form-kök är huvudsakligen tillverkat av trä. Det ger utan jämförelse det vackraste uttrycket och den bästa kvaliteten, och trä är koldioxidneutralt. Detta beror delvis på att trä är en förnybar resurs, uppvuxen på luftens koldioxid och solens strålar. Trä tar bort koldioxid från luften och lagrar det, och trä kräver mindre energi att utvinna och bearbeta jämfört med andra råvaror. Faktum är att trä från hållbart skogsbruk är världens mest miljö- och klimatvänliga råvara.

uno form använder endast trä från hållbart skogsbruk, främst från Europa, som omfattas av EU:s timmerförordning, och en stor del av virket är certifierat. Certifieringarna garanterar att virket kommer från ett hållbart skogsbruk, där inte mer virke avverkas än vad skogen kan reproducera, där djur- och växtlivet skyddas och de anställda arbetar under goda förhållanden.

Vi sorterar för hand och väljer den finaste fanerkvaliteten från de bästa områdena i Europa. Den ljusa ekfaneren finns i den kalkstensrika jorden i bergsområdena i södra Tyskland och Frankrike, där den har fått växa långsamt. I mer än 20 år har vi köpt det massiva träet på ett familjeägt sågverk i Tyskland, som känner till vår kompromisslösa inställning till kvalitet.

Vi har under många år varit ambassadörer i träbranschens gemensamma informationsprojekt træ.dk, som arbetar för att sprida kunskap om fördelarna med att använda trä och för att sprida hållbar produktion med trä.

”Köp mindre, välj noga, se till att det håller.”
Vivienne Westwood
Modedesigner
Handsorterade plankor för att göra nya kök
Skärning av massiva plankor för de ikoniska Classic lamellfronterna
Ekfanér

Hållbarhetsstrategi och globala mål

En hållbar produktion kräver också att man beaktar transporter, kemikalier, mänskliga rättigheter och antikorruption. Därför har vi också tagit fram en hållbarhetsstrategi och undertecknat FN:s Global Compact – ett strategiskt initiativ för företag som arbetar för att göra världen till en bättre plats för växter, djur och människor.

Det innebär till exempel att alla uno forms leverantörer måste skriva under en uppförandekod, som beskriver dekrav de måste uppfylla när det gäller sociala, etiska och miljömässiga förhållanden.

Vi arbetar målmedvetet med följande av FN:s globala mål för hållbar utveckling: 

  • Innovations for a sustainable lifestyle: Vi utvecklar produkter som bidrar till ett mer hållbart kök och erbjuder vitvaror som bidrar till att minska kundens klimatavtryck. FN:s globala mål nr 8 och 12 för hållbar utveckling. 
  • Circular materials and flows: Vi har ett ambitiöst mål om att öka andelen hållbara produkter och material för att öka mer cirkulära materialflöden. FN:s globala mål nr 8, 12 och 15 för hållbar utveckling. 
  • Reduced climate impact: Vi har ett ambitiöst mål om att minska utsläppen av koldioxid i vår värdekedja så att vi kan bidra till en ökning av den globala uppvärmningen under 1,5 grader enligt Parisavtalet. FN:s globala mål nr 13 för hållbar utveckling. 
  • Promoting a sustainable culture: Fokus på att stärka vår kunskap och kompetens inom hållbarhet. FN:s globala mål nr 8, 12 och 17 för hållbar utveckling. 

 

Du kan ladda ner Nobias hållbarhetsredovisning här

Dansk Indeklima Mærkning

Lika mycket som uno form strävar efter att göra den stora världen till en bättre plats, gör vi också ett målinriktat arbete för att göra den lilla världen bättre – den som finns i vårt hem. uno form är anslutet till The Dansk Indeklima Mærkning, som är ett frivilligt märkningssystem som ställer krav på produkten i användningsfasen och omfattar produkternas påverkan på luftkvaliteten i inomhusklimatet. Det innebär att när du köper ett kök från uno form har du en garanti för att alla material har testats för avgasning av kemiska ämnen och luktutsläpp, och att de inte försämrar inomhusklimatet eller påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande.