Hållbarhet

Hos uno form har vi alltid jobbat för att göra skillnad för miljön. Det har varit vårt fokus under lång tid och vi funderar hela tiden på hur vi kan bli ännu bättre. Därför kan vi också med stolthet säga att våra kök är bland de grönaste i landet.

En del av kökets produktionsprocess handlar om skogsbruket. uno form använder endast trä från hållbara skogar, framför allt från Europa, som omfattas av EU:s timmerförordning, och en stor del av det här virket är certifierat. Certifieringen garanterar att virket kommer från hållbara skogsbruk där det är ett minimikrav att skogen återplanteras, och där man tar hänsyn till de människor som lever i och av skogen samt till djurlivet och biologisk mångfald.

Bæredygtighed

Massivt trä och mindre koldioxid

Flera av våra kök är gjorda i massivt trä. Det ger utan jämförelse det vackraste uttrycket och den bästa kvaliteten, och reducerar dessutom koldioxidavtrycket. Detta beror delvis på att trä lagrar koldioxid och kräver mindre energi vid bearbetningen. Faktum är att trä från hållbara skogsbruk är världens mest miljö- och klimatvänliga råvara.

Läs också: Att leva med trä

 

Global Compact

Men skogsbruk och trä är bara en del av köksproduktionen. En hållbar produktion kräver också att man tar hänsyn till transport, kemikalier, mänskliga rättigheter och korruptionsbekämpning. Därför har vi utvecklat en hållbarhetsstrategi och undertecknat FN:s Global Compact – ett strategiskt initiativ för företag som på ett mer övergripande plan engagerar sig för att göra världen till en bättre plats.

Läs mer om Nobias hållbarhetsstrategi här

 

Inomhusklimat

Med den danska inomhusklimatmärkningen ser vi också till att inte ˮbaraˮ göra världen utan även köket till en bättre plats. Inomhusklimatmärkningen garanterar att endast godkända ämnen har använts i produktionen och att alla gränsvärden följs. Inomhusklimatmärkningen ställer krav på produkten under användningsfasen och omfattar produkternas inverkan på luftkvaliteten inomhus. Bland annat gäller det innehållet av kemiska ämnen i produkten samt vilka ämnen som avges till luften. En inomhusklimatmärkt produkt har genomgått omfattande tester med dokumentation gällande avgivning av kemiska ämnen till luften.

Historien

uno form C-Series Beech 1968

 

Bevarandevärde och återvinning

När man ska byta kök får man alltid räkna med en del kostnader, oavsett hur miljövänligt köket är. Det bästa man kan göra är därför att köpa ett kök som aldrig förlorar sitt bevarandevärde. uno forms design från 1968 har visat sig vara synnerligen hållbar och tidlös. Efter mer än 50 år står de första uno form-köken fortfarande kvar i många hem, och om de byts ut säljs de ibland på auktion. Kök i hög kvalitet och tidlös design används och återvinns – till glädje för de människor som använder dem och till glädje för vårt hårt pressade klimat.