Underhåll

uno forms överlägsna hållbarhet uppnås genom hög kvalitet i både bearbetning och val av material. Här nedan har vi sammanställt viktig information om underhåll av produkten. Om de sköts ordentligt behåller delarna sina vackra ytor under många år med dagligt slitage.

Vid lackerade och målade fronter rekommenderar vi att du regelbundet tittar efter skador på ytan. Om en skada har uppstått till följd av användning ska den förseglas för att förhindra att fukt tränger in. Använd den medföljande spotfärgen för att reparera skadan.

Melaminytor

Torka av med milt tvålvatten eller rengöringsmedel. Särskilt svåra fläckar kan tas bort försiktigt med T-sprit. Melaminytor kräver inget extra underhåll. På smutsigare ytor rekommenderar vi uno form laminatrengöringsmedel.

Lackerade träytor

Fanerfronter och fronter i massivt trä har en naturlig struktur och öppna porer. Var därför sparsam med vatten vid rengöring för att undvika att fukt tränger in på sådana ytor. Använd en lätt fuktad trasa och eftertorka med en torr trasa. Använd en mild tvål på en fuktad bomullstrasa och aldrig skurpulver som kan repa ytan. Var noga med att inte gnida för kraftigt på ytan, eftersom det kan skapa blanka fläckar. Lackerat trä får inte utsättas för vatten alltför ofta, och därför rekommenderar vi att smuts och fukt snabbt torkas bort med en trasa.

Laminatytor

Standardlaminat tål alla vanliga rengöringsmedel – utom skurpulver – och kräver därför inget särskilt underhåll. Vi rekommenderar uno form laminatrengöringsmedel som medföljer vid leverans.

Våra enfärgade supermatta laminatskivor har en slät och matt yta, och på sådana skivor blir repor och fettfläckar mer synliga. Detta laminat kräver lite mer underhåll/rengöring än standardlaminat. Mindre repor/spår av användning kan nästan avlägsnas helt från ytan. Fukta den vita svampen från laminatrengöringssatsen med lite vatten. Använd svampen i cirkelrörelser på repan med ett lätt tryck. Friktion från svampen gör att repan nästan försvinner. Avsluta med att rengöra hela ytan med ett laminatrengöringsmedel/svamp.

Slipande rengöringsmedel, stålull och etsande rengöringsmedel får inte användas.

Målade ytor

Målade fronter är släta och relativt matta. Använd en lätt fuktad trasa och eftertorka med en torr trasa. Använd en mild tvål på en fuktad bomullstrasa och aldrig skurpulver som kan repa ytan. Var noga med att inte gnida för kraftigt på ytan, eftersom det kan skapa blanka fläckar. Målade ytor får inte utsättas för vatten alltför ofta, och därför rekommenderar vi att smuts och fukt snabbt torkas bort med en trasa.

Lådor

Lådor kan torkas av med alla vanliga typer av milda rengöringsmedel. Utdragsfunktioner med kullager smörjs med en mycket liten mängd cykelolja cirka en gång om året.

Bänkskivor

uno form hänvisar till bänkskivetillverkarnas instruktioner.

Miljö

uno form arbetar för att skapa de bästa köken för användare, miljö och kommande generationer. Det var den ursprungliga idén 1968, när uno form skapades. Tidlös design och kvalitet med mycket lång hållbarhet. Den tidlösa designen har visat sig hållbar: Många uno form-kök från de senaste 50 åren används fortfarande.

uno form går hela vägen för att uppnå hållbarhet: Allt virke kommer från hållbart skogsbruk, produktionen är miljöcertifierad med ISO 14001 och vi har det danska inomhusklimatmärket på alla våra produkter. Dessutom har alla uno forms produkter testats enligt EN/DS 14749, som avser säkerhets- och testmetoder.

Om det så småningom blir aktuellt att avyttra ett uno form-kök, kan allt material som ingår i köket återvinnas.

Vid kassering ska alla metalldelar avlägsnas och kasseras som metallavfall på återvinningsanläggningen. Trävaror kan bearbetas till nya träprodukter, spånskivor kan återvinnas till nya spånskivor och målat material eller MDF-plattor kan bortskaffas till förbränningsanläggningar med värmeåtervinning utan särskilda åtgärder.

Ta reda på vilka system som gäller i din kommun för mer information.