Nicolinehus

Projekt och arkitekt

För de flesta bostadsköpare är köket och badrummet bostadens viktigaste rum och inredningen här spelar stor roll. Med uno form – Danmarks starkaste varumärke för kök, bad och garderob – kan du få ditt byggprojekt att sticka ut i fråga om design, material och kvalitet. Det ökar dragningskraften och möjliggör större intäkter och säljbarhet.

Sett i det perspektivet är den merinvestering det innebär att välja uno forms lyxiga kvalitet istället för konventionella varumärken försvinnande liten i förhållande till det ökade värde som byggnaden får.

uno form är en del av den börsnoterade koncernen Nobia, som äger köksmärken över hela Europa. Släktskapet innebär att du får en stabil och kompetent leverantör när du väljer uno form som även kommer att finnas till hands i framtiden och fortsätta arbetet med att skapa och producera kompromisslösa kvalitetsprodukter till kök, bad och garderob.

Kerteminde Resort