uno form introducerar enkelt system för sopsortering

Miljön kräver att vi sorterar mer avfall, men många upplever att det är för mycket besvär. Därför lanserar uno form ett enkelt och funktionellt avfallssystem.

Källsortering av avfall i köket

Svenskarna hör till de européer som slänger minst mängd avfall och det är fantastiskt positivt. Å andra sidan är det inte så bra att alldeles för mycket av det vi slänger hamnar i förbränningsugnen, där det släpper ut CO2. Regeringen har därför höjt sina ambitioner när det gäller sortering av hushållsavfall.

Som konsument innebär det att man lika gärna kan ställa in sig på att sopsortering är här för att stanna. Och det är de flesta helt med på. Faktum är att väldigt många säger att de vill sortera sina hushållssopor i högre grad än de gör idag – men att det borde vara lättare.

Detta är bakgrunden till att uno form har utvecklat ett system för sopsortering som gör det enkelt att vara miljövänlig. Systemet består av sopinsatser som är särskilt utvecklade för att passa i uno forms lådor, samt tillhörande avfallshinkar. 
 
Insatserna passar till lådor med bredden 45 cm, 60 cm, 75 cm och 90 cm, och hinkarna möjliggör sortering från två och upp till så många som elva olika sorters sopor, eftersom enskilda avfallshinkar kan delas av med avdelare, så att du kan inreda med passande storlekar. Till exempel behöver de flesta stor kapacitet för plast, men mindre för exempelvis batterier eller metall.  

Vi är glada över att ha skapat en produkt som är miljövänlig på flera nivåer. Dels för att den stöder ökad sopsortering, vilket är en nödvändighet för att uppnå återvinningsmålen, men till stor del även för att själva systemet är tillverkat i miljövänlig återvunnen plast, som kan återbrukas efter användning och därmed inkluderas i nya produkter snarare än att hamna i naturen eller förbrännas.

Det flexibla systemet gör det möjligt att fördela sopsorteringen till de arbetsstationer i köket där den är mest meningsfull. Till exempel kompost och plast i en låda vid vasken, glas och metall i ett skåp bredvid kylskåpet och batterier i en låda som inte används så ofta - eller vad som nu funkar bäst i ditt kök.

Sopsortering

Det flexibla systemet

Avfallssystem för 90 cm låda

Avfallssystem för 90 cm låda

Avfallssystem för 90 cm låda under diskbänk

Avfallssystem för 90 cm låda under diskbänk

Avfallssystem för 60 cm låda

Avfallssystem för 60 cm låda

Avfallssystem för 60 cm diskbänk skåp

Avfallssystem för 60 cm låda under diskbänk

Enkel sortering av avfall i köket

Avfallssystem för källsortering