Inomhusklimatmärkning

Det är viktigt för oss att garantera att du får ett bra inomhusklimat hemma. Därför värnar vi om att kök, badrum och garderober från uno form lever upp till den så kallade inomhusklimatmärkningen. Det är din garanti för att de varor du köper är säkra.

Ett godkänt inomhusklimat

Inomhusklimatmärkningen ställer krav på materialen som används och fokuserar på de ämnen som frigörs inomhus. Märkningen garanterar att alla de material vi använder är testade för avgasning och luktutsläpp. Den garanterar också att materialen inte försämrar inomhusklimatet eller påverkar vår hälsa eller vårt välbefinnande.

Kontroller och tester utförs av Teknologisk Institut som också utfärdar inomhusklimatcertifieringen.

Inomhusklimat

Det finns saker du kan göra för att få ett bra inomhusklimat. Lufta ut med jämna mellanrum och förbättra ventilationen med hjälp av mekanisk utsugning i kök och badrum. Se till att eventuella fukt- och vattenskador repareras och välj byggmaterial som inte utsöndrar obehaglig lukt eller skadliga ångor i omgivningen.