uno form är medlem i Dansk Møbelkontrol

- en garanti för hög kvalitet

Det är en fråga om förtroende vid köp av nya möbler. Inte minst internationaliseringen har medfört import av möbler från hela världen. I och med det har det blivit svårare för konsumenterna att försäkra sig om att de möbler de köper har en tillräckligt hög kvalitet. Är man inte expert kan man nämligen inte omedelbart bedöma en möbels kvalitet.

Möbler med Dansk Møbelkontrols registrerade märke är en garanti för möbler av oklanderlig kvalitet. Det är möbler som uppfyller de högt ställda kraven på material och produktionsmetoder samt kraven på säkerhet, styrka och hållbarhet.

Dansk Møbelkontrol – världens äldsta kontrollorganisation för bland annat möbler, grundades 1959 och har ledande danska kvalitetsmöbeltillverkare som medlemmar.

Föreningens syfte är att arbeta för produktion av kvalitetsmöbler i Danmark.

Detta säkerställs genom en uppsättning krav gällande material, produktionsmetoder och produkter (det så kallade tekniska protokollet) kombinerat med kontrollbesök hos medlemmarna.