Rådgivning

Hos uno form ställer vi stränga krav på den professionella rådgivning vi ger våra kunder. I den lokala uno form-butiken möter du våra inredningsarkitekter som styr och koordinerar både inredning, produktion, leverans och montering. Om du så önskar kan uno forms inredningsarkitekter bli din samarbetspartner i större byggprojekt. Därför sätter vi också en ära i att utbilda vår personal, så att den alltid är uppdaterade om de senaste tendenserna inom kreativ inredning och funktion.

Leverans

Uno form har stor erfarenhet av att lösa uppdrag snabbt och professionellt. Samtidigt tillrättalägger vi logistiken så att den tar hänsyn till den rytm byggandet har.

Vid leverans bärs köket in av uno forms chaufförer som också direkt kontrollerar att allt finns med samt att det inte finns några synliga skador. Om det ändå skulle finnas fel eller brister garanterar uno forms servicesystem att de åtgärdasså snabbt som möjligt.

uno form har specialiserat sig på att montera och styra köksprojektet under ett tak. Alla uno forms monteringsuppdrag utförs av fast anknutna hantverkare som kan alla uno forms produkter fullt ut. uno forms hantverkare arbetar givetvis gärna tillsammans med lokala hantverkare.