Kontakt

Kontakt angående försäljning sker via våra återförsäljare på följande marknader:

Danmark
Norge
Sverige

Frågor angående press, marknadsföring och annat kan ställas till:

uno form
Fabriksvej 7 
DK-9640 Farsø
Denmark
Tlf +45 98 63 29 44 
Mail: info@unoform.com