Kontakt

Kontakt angående försäljning sker via våra återförsäljare på följande marknader: 

 Danmark
 Norge
 Sverige

Frågor angående press, marknadsföring och annat kan ställas till:

uno form 
Fabriksvej 7 
DK-9640 Farsø 
Denmark 
Tlf   +45 98 63 29 44 
Fax +45 98 63 29 55